สืบค้นใบอนุญาตสำหรับกัญชง จังหวัดสิงห์บุรี

พบทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับ ปี พ.ศ. ขอในนาม คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง สถานะ ข้อมูล ณ วันที่
1 2564 นิติบุคคล นาย พัฒนพงศ์ การุณยศิริ บริษัทการุณกรีนกู๊ดส์ จำกัด ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี การพิจารณาอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2021-09-08 14:53:21
2 2564 วิสาหกิจชุมชน นางสาว อารีรัตน์ คธาวุธ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพบ้านไผ่ดำ 46/7 หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 2021-10-12 14:53:21
3 2564 บุคคลธรรมดา นาย ธีรศักดิ์ ดำรงสิน - หมู่ที่ 1 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี การพิจารณาอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2021-09-08 14:53:21
4 2564 บุคคลธรรมดา นางสาว กัลย์สุดา จันทร์เอม ไร่ลมฟ้ามหาสมุทร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี การพิจารณาอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2021-09-08 14:53:21
5 2564 วิสาหกิจชุมชน นาย เรวัต ขวัญเมือง วิสาหกิจชุมชนบางกระบือเฮิร์บ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การพิจารณาอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2021-09-08 14:53:21
6 2564 บุคคลธรรมดา นางสาว กัลย์สุดา จันทร์เอม ไร่ลมฟ้ามหาสมุทร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการจังหวัด 2021-10-12 15:09:31