รายงานการประชุมคณะกรรมการกวป. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566


ครั้งที่/เดือน
สรุปรายงานการประชุม
สถานะ
link เอกสารประกอบการประชุม
ครั้งที่ 13 - ธ.ค.66 : วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 13
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 12 - ธ.ค.66 : วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 12
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 11 - พ.ย.66 : วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 11
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 10 - ต.ค.66 : วันที่ 29 เดือน กันยายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 10
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 9 - ก.ย.66 : วันที่ 1 เดือน กันยายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 9
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 8 - ส.ค.66 : วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 8
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 7 - ก.ค.66 : วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 7
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 6 - มิ.ย.66 : วันที่ 9 เดือน มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 6
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 5 - พ.ค.66 : วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 5
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 4 - เม.ย 66 : วันที่ 7 เดือน เมษายน 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 4
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 3 - มี.ค 66 : วันที่ 1 เดือน มีนาคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 3
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 2 - ก.พ. 66 : วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 2
เรียบร้อย
View
ครั้งที่ 1 - ม.ค. 66 : วันที่ 11 เดือน มกราคม 2566 รายงานการประชุมครั้งที่ 1
เรียบร้อย
View
 

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ครั้งที่ 13)