รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมพรหมบุรี

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สสจ.สิงห์บุรี

แสดง

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

จำนวนที่นั่ง 150 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

แสดง

ห้องประชุมสิงห์บุรี

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สสจ.สิงห์บุรี

แสดง

ห้องประชุมอินทร์บุรี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สสจ.สิงห์บุรี

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ