ห้องประชุมพรหมบุรี

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สสจ.สิงห์บุรี

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมพรหมบุรี ***

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

จำนวนที่นั่ง 150 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย ***

ห้องประชุมสิงห์บุรี

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สสจ.สิงห์บุรี

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมสิงห์บุรี ***

ห้องประชุมอินทร์บุรี

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สสจ.สิงห์บุรี

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมอินทร์บุรี ***