เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE
ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน น้องๆเยาวชน ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE & IDOL จังหวัดสิงห์บุรี🎤 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ Top Plaza สิงห์บุรี (ค้นหาตัวแทนไปประกวดรัดับภาค) [เพิ่มเติม]
6 กรกฎาคม 65
วันที่ 6 ก.ค. 2565 นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ตลอดจนเครือข่าย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรีและเก็บคะแนนระดับประเทศ ปี 2565 [เพิ่มเติม]
29 พฤศจิกายน 64
นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการต้อนรับนายภูธร จันทะหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา,นางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE [เพิ่มเติม]
26 พฤศจิกายน 64
นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอTO BE NUMBER ONE  [เพิ่มเติม]